Käsitelläänkö yrityksessänne vaarallisia aineita?

Syntyykö tuotantoprosesseissanne myrkyllisiä tai vaarallisia savuja tai kaasuja?

Miten olette varautuneet ja miten suojaatte työntekijänne mahdollisten vaaratilanteiden varalta?

Onko yrityksessänne jo käytössä paineilma- tai hengityssuojainlaitteita tai onko tarvetta hankkia kyseisiä laitteita?

Onko henkilökuntanne alkusammutuskoulutus ajantasainen?

Miten hoidatte pelastuslaitoksen henkilökunnan opastuksen toimi- tai tuotantotilojenne tärkeisiin kohteisiin, joissa toimiminen vaatii teidän henkilökuntanne ohjausta ja tietämystä?


Palvelut:
Paineilmalaitteiden, vesisukelluslaitteiden ja hengityssuojainten käyttökoulutusta, huoltoa ja käytön jälkeistä huoltoa, joka käsittää: vuositestit ja – huollot (sisältäen testipöytäkirjat, laitteiden noudot ja palautukset).
Myös vesisukelluslaitteet.

Laitevalmistajien edellyttämät määräaikaishuollot (sisältäen testipöytäkirjat, laitteiden noudot ja palautukset).

Varaosapalvelut ja eri laitemerkkien käyttökoulutus. Alkusammutuskoulutusta, alkusammutuskaluston tarkastukset / huollot, huoltosopimukset.

Paineilmalaitteiden ja – pullojen, hengityssuojainten sekä alkusammutuskaluston jälleenmyyntiä.


Yhteystiedot:
RS Pro, Sami Ranta
Pietolankatu 28 B, 04410 Järvenpää
Puh. 0400 748 891
www.rspro.fi

Y-tunnus: 2593850-5